Plan dnia

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci do żłobka

 • zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne
 • czytanie bajeczek
 • zabawy indywidualne
 • słuchanie muzyki
 • zabawy w kole
6:30 - 8:15
8:15 - 8:30

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania

8:15 - 8:30
8:30 - 9:00

Śniadanie Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania

8:30 - 9:00
9:00 - 11:00

Zajęcia dydaktyczne według programu miesięcznego

 • zajęcia plastyczne, muzyczne, manualne, ruchowe, rytmiczne
 • zabawy z językiem angielskim
 • zajęcia z logopedą
 • wyjście do ogrodu lub na spacer
 • zabawy sensoryczne
 • gimnastyka smyka
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

11:00 - 11:30
11:30 - 12:15

Obiad

11:30 - 12:15
12:15 - 12:30

Toaleta, mycie zębów, przygotowanie dzieci do odpoczynku

12:15 - 12:30
12:30 - 13:45

Drzemka poobiednia bądź leżakowanie

 • słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej
12:30 - 13:45
13:45 - 14:00

Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorka

13:45 - 14:00
14:00 - 14:30

Podwieczorek

14:00 - 14:30
14:30 - 16:30

Zabawa popołudniowa

 • zabawy symboliczne (sklep, dom, lekarz itp.)
 • zabawy w teatrzyk
 • zabawy spontaniczne
 • przebywanie na świeżym powietrzu
 • rozchodzenie się dzieci do domów
14:30 - 16:30
Jest to ogólny schemat dnia, który dostosowujemy do potrzeb dzieci, jak i ich nastroju i samopoczucia w danym dniu. Najważniejsze jest dla nas indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienia ich potrzeb w odpowiednim dla nich czasie. Najmłodsze dzieci same dyktują nam porę karmienia i spania. Dla pozostałych dzieci stworzyliśmy powyższy plan dnia, aby panujące w przedszkolu zasady ich nie zaskoczyły.